Att hyra bil kan ge en oerhörd frihet under semestern eller jobbresan men om olyckan är framme kan det snabbt bli en dyr affär. Det är därmed en väldigt god idé att läsa på lite om hyrbilar innan hyresförhållandet inleds och att se till att du är på det klara med vad som står i hyreskontraktet. Vad är det till exempel som ingår och vad ansvarar du själv för? Även om de allra flesta biluthyrarna i Sverige använder sig av ungefär samma hyreskontrakt så kan några av de mindre detaljerna varierar vanligen, exempelvis så kan minimiålder på föraren variera liksom hur stor självrisken är. Utomlands kan skillnaderna vara stora, även om du hyr från samma biluthyrningsfirma i de olika länderna. Här följer en lättfattlig guide om hyrbilsförsäkringar så att du lär dig de viktigaste begreppen inom försäkringar för hyrbilar.

Självrisk

Hyrbilsfirmor ser alltid till att deras hyrbilar är försäkrade och att de då åtminstone har trafik- och vagnskadeförsäkring men det betyder inte att du som kund är skyddad från kostnader. Precis som i de allra flesta försäkringar så finns det en självrisk även vid hyrbilsförsäkringar och det innebär att om bilen skadas eller blir stulen så är det du som hyr bilen som ansvarar för att betala den summan. Den stora skillnaden är att självrisken blir betydligt högre när du hyr bilen än när du själv äger den. I vissa fall kan den vara så låg som cirka 5.000 – 7.500 kr men det är mer vanligt att självrisken är det dubbla eller ännu högre, lite beroende på vad som har hänt med bilen och i vilket land som den befinner sig. Den absolut högsta självrisken är förmodligen om bilen stjäls genom att bilnyckeln används, eftersom du då kan bli skyldig att betala bilens hela marknadsvärde.

Självrisksumman skiljer sig således åt mellan olika biluthyrningsfirmor, mellan olika länder och även mellan olika förare. Generellt sett kan det sägas att ju högre risken anses vara att bilen ska skadas eller bli stulen desto högre blir självrisken. Om du således befinner dig i ett område där tempot på vägarna är högt och där olyckorna är fler än i andra områden, så kan du räkna med en högre självrisk. Är du dessutom en ung förare så anses du, statistiskt sett, ha en större benägenhet att hamna i en bilolycka än vad en äldre förare har. Av denna anledning är det många biluthyrningsfirmor som har en särskild ungdomssjälvrisk, vilken vanligen gäller för förare upp till 24 – 25 år. Den kan ligga runt 2.000 – 3.000 kr och ska alltså betalas utöver den ordinära självrisken om bilen skulle komma att skadas med en ung förare vid ratten.

Skadekostnadsreducering

Det finns ofta många olika tilläggsförsäkringar eller tillvalsförsäkringar att välja mellan hos biluthyrningsfirmorna men den absolut vanligaste är någon form av självriskeliminering. Denna går att hitta under olika namn hos de olika biluthyrningsfirmorna och kan bland annat kallas för just självriskeliminering liksom självriskreducering, SKR (Skadekostnadsreducering), SCI (Super Cover Insurance), CDI (Collision Damage Insurance), CDW (Collision Damage Waiver) eller SCDW (Super Collision Damage Waiver). Genom att teckna en sådan försäkring så elimineras eller reduceras självrisken. Vid eliminering blir du därmed inte skyldig att betala någon självrisk alls vid vissa händelser och vid reduceringen så blir kostnaden för självrisken mindre. Var dock observant på att denna kostnadseliminering eller -reducering många gånger endast gäller för trafik- och vagnskador på bilen och möjligtvis även vid stöld, så du kan fortfarande bli ersättningsskyldig trots hyrbilsförsäkringen. En skadekostnadsreducering för hyrbil kan kosta runt 100 kr per dag och ibland mer än så.

Stöldskydd

En annan viktig tillvalsförsäkring är stöldskyddet och både i Sverige och utomlands kallas stöldskydd vanligen för TP (Theft Protection), STP (Super Theft Protection) eller möjligtvis för TPI (Theft Protection Insurance). En stöldskyddsförsäkring kan faktiskt kosta så lite som cirka 20 kronor om dagen men ibland är det dock som så att du måste teckna stöldskyddsförsäkringen tillsammans med försäkringen för skadekostnadsreducering, så av den anledningen kan kostnaden bli högre. Stöldskyddet försäkrar dig om det skulle gå så pass illa att bilen blir stulen och du behöver därmed inte betala någon självrisk i en sådan situation. Här måste det dock understrykas att stöldskyddsförsäkringen inte gäller om bilen stjäls på grund av att tjuven hade tillgång till bilnyckeln och i ett sådant fall kan du därmed ändå till exempel bli skyldig att betala bilens marknadsvärde eller åtminstone 100.000 kr.

Utökad vägassistans

När du hyr en hyrbil så är det ofta väldigt lätt att få hjälp om något skulle gå snett men det är inte säkert att hyrbilskontraktet täcker alla kostnader som uppstår. Av den anledningen kan det vara en god idé att teckna en tillvalsförsäkring som ger dig utökad vägassistans eller RSN (Roadside Safety Net), som den kan kallas internationellt. Denna extraförsäkring kan till exempel ge dig kostnadsfri hjälp om du skulle få punktering eller om bilen inte startar för att batteriet har laddat ut. Den kan även vara behjälplig om du kör slut på bensinen eller dieseln och blir stående, så att du får en dunk bränsle levererad till dig. Därtill kan den utökade vägassistansen även hjälpa dig om du råkar låsa in nycklarna i bilen. Som med alla försäkringar så gäller det dock att läsa det finstilta i den utökade vägassistansförsäkringen eftersom det mycket väl kan vara så att du ändå blir skyldig att stå för vissa kostnader. Exempelvis kan du bli debiterad för kostnaden för bränslet som körts ut till dig eller kostnaden för det däck som blivit förstört vid punkteringen. Den dagliga kostnaden för denna typ av försäkring kan ligga runt 30 kr och uppåt.

Personlig olycksfallsförsäkring

Det finns de biluthyrningsfirmor som erbjuder olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring, vilken också figurerar under namnet PAI (Personal Accident Insurance) eller SPAI (Super Personal Accident Insurance). Villkoren varierar givetvis mellan olika försäkringsbolag men den går vanligen in och täcker diverse kostnader om du eller dina passagerare blir skadade eller förolyckas. Den kan exempelvis täcka era kostnader för vård och om era personligheter eventuellt har blivit förstörda i olyckan. Det finns tillfällen där försäkringen hjälper er att snabbt få specialistvård. Ibland finns det också en invaliditetsförsäkring som täcker kostnader upp till ett visst belopp och ibland kan det också gå att få ut livbelopp om någon av er skulle avlida i olyckan.

Denna försäkring är kanske den minst vanliga att teckna vid hyrande av hyrbil men den är förmodligen en av de viktigare försäkringarna och du bör därmed ta dig tiden att se över ditt privata försäkringsskydd. Att teckna en olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring genom en hyrbilsfirma kan kosta runt 50 kr per dag och det finns förmodligen andra alternativ som blir långt mycket billigare. Kanske kan din hemförsäkring ge dig ett bra skydd eller kanske är det bästa alternativet att du tecknar en separat olycksfallsförsäkring? Om du hyr bilen utomlands är det förstås också viktigt att du har tecknat en reseförsäkring som kan hjälpa dig med diverse kostnader om problem skulle uppstå.

Hyrbilsförsäkring genom annat försäkringsbolag

Som du ser ovan så kan den dagliga kostnaden för försäkringen snabbt öka och att köpa en komplett hyrbilsförsäkring, som innehåller alla tillvalsförsäkringar, kan gå på minst 200 kr om dagen. Det går dock att få ett fullgott skydd utan att det för den delen behöver bli så här dyrt och det är genom att du först och främst undersöker de vanliga försäkringar som du redan har tecknat eller som du funderar på att teckna.

Många skaffar exempelvis reseförsäkringar utan att riktigt veta vad som ingår men här kan sägas att flera helt vanlig reseförsäkringar kan erbjuda dig självriskeliminering för din hyrbil. Det är naturligtvis inte alla försäkringsbolag som erbjudet detta men det är inte ovanligt att du får en självriskeliminering upp till antingen 10.000 kr eller 15.000 kr, vilket många gånger kan vara precis vad du behöver och vilka i ett fåtal fall åtminstone täcker en stor del av kostnaden. Detsamma kan även gälla vissa hemförsäkringar, bland annat från Folksam, men då är det vanligast att det beror på att en reseersättning tecknas automatiskt i samband med tecknandet av hemförsäkringen.

Bankkort med hyrbilsförsäkring

Bortsett från att hyrbilsförsäkring ingår i många traditionsenliga försäkringar så går det också att få hyrbilsförsäkringar genom bank- och kreditkort. Även här gäller att inte alla kort har detta erbjudande men det är förvånande många som har det. Du kan inte få en komplett försäkring på din hyrbil genom dina bankkort eller kreditkort men att de ger dig självriskeliminering vid hyrande av hyrbil är väldigt vanligt och då ofta uppåt 10.000 kr i alla fall, där det här ofta ingår i någon typ av reseförsäkring. Bland de banker som erbjuder denna typ av tjänst ses bland annat Swedbank, ICA banken, Nordea, Handelsbanken, Ikano och många fler. Av denna anledning kan det vara en god idé att kontakta din bank för att höra dig för om detta innan du väljer att teckna försäkring genom hyrbilsfirman. Givetvis gör det ingenting om du är dubbelt försäkrad men det kan sannerligen kännas som att ha kastat pengar i sjön om du faktiskt tecknar en självriseliminering genom hyrbilsfirman trots att du egentligen redan är försäkrad.

Du bör också undersöka vilken typ av kort det är där självriskelimineringen faktiskt ingår, då det är flera banker som ger hyrbilsförsäkring för vissa av sina kort men inte för andra. Hur stor självriskelimineringen är kan också variera mellan de olika korten och även mellan olika kort hos samma bank. Det ska understrykas att det kan vara så att försäkringen inte gäller om du inte har använt kortet när du hyrde bilen. För att förtydliga är det alltså ofta som så att du måste ha angivit bank- eller kreditkortet när du bokade bilen samt betalat eventuell deponeringskostnad med det. Om du har betalat hela hyrbilskostnad så måste du också vanligen ha använt det givna kortet för att självriskeliminering ska vara giltig.

Allmänna tips

Trots att hyrbilsförsäkringarna tillsammans kan täcka många av de händelser som kan uppstå så finns det ändå faktorer som inte täcks av försäkringarna eller som kan göra att försäkringarna inte gäller. Återigen gäller det därmed att alltid läsa igenom villkoren noga så att du vet vad som gäller. Det mest allvarliga som du som hyrestagare kan göra är förmodligen att bryta mot hyreskontraktet genom att köra berusad, narkotikapåverkad eller agera vårdslöst på annat vis. Inte nog med att du är en fara för samhället, du begår dessutom en brottslig handling.

Det finns också mindre allvarliga händelser som kan göra att hyrbilsförsäkringen inte gäller och en av dessa kan vara att du vid hyresperiodens start har missat att ange alla som ska framföra bilen. Om det bara är du som står som förare när du tecknar hyresavtalet och hyrbilsförsäkring men de sedan uppdagas att det var din partner som körde bilen när en eventuell olycka uppstod så ses detta inte med blida ögon. I klartext kan sägas att hyrbilsförsäkringen vanligen inte gäller om det inte var den angivna föraren som satt bakom ratten och det är därmed av yttersta vikt att alla eventuella förare finns angivna på hyreskontraktet.

Det är aldrig roligt att bli anklagad för att orsakat en skada som du vet med dig att du inte har orsakat. Att det blir så här är förmodligen inte särskilt ovanligt eftersom det kan vara många olika hyrestagare som använder en och samma bil under en kort period. För att undvika att du blir ersättningsskyldig för det någon annan har orsakat bör du därmed gå igenom bilen noga så fort som du får tillgång till den. Kolla så att däcken, lacken, inredningen och så vidare är i ett bra skick och ha gärna med dig biluthyrningsfirmans personal när denna genomgång görs. Om du ser några skador så bör du genast rapportera dem och få dem införda i hyresavtalet så att du på så vis har ryggen fri när du återlämnar bilen. Det kan även vara en god idé att genast ta bilder på eventuella skador så att du kan styrka att de fanns där när du hämtade bilen.

Slutligen gäller det att komma ihåg att anmäla eventuella skador eller stölder genast efter det att de har skett till biluthyrningskontoret där du hyrde bilen.